Onze makelaars zijn tevens register taxateurs voor woningen en bedrijfspanden.

Je kunt bij ons dus ook terecht voor een NWWI gevalideerd taxatierapport. Bijvoorbeeld wanneer je een huis aankoopt, een verbouwingsfinanciering nodig hebt, gaat scheiden of je hypotheek wilt oversluiten.

Bij de taxatie kijken we niet alleen naar de staat van je woning. De marktwaarde wordt ook beïnvloed door de ligging van het huis, de (voorzieningen in de) omgeving, vraag en aanbod, overheidsbeleid en de hypotheekrente. Je mag van ons verwachten dat we al die factoren meewegen bij het taxeren van je huis. 

  • We bepalen het doel van de taxatie (bijv. aankoop, verkoop, financiering).
  • We verzamelen informatie over de woning (bijv. eigendomsbewijs, kadastrale gegevens, tekeningen).
  • We doen onderzoek naar de perceelsgrens, bodemgesteldheid, gebreken, beslagen, erfdienstbaarheden, bestemmingsplannen, overheidsplannen, milieuvoorschriften, bouwvergunningen e.d.
  • We bepalen de ligging van het huis ten opzichte van verschillende zaken.
  • We controleren bij de gemeente of er bijzonderheden zijn ten aanzien van: bestemmingsplan, leefmilieuverordening, stadsvernieuwingsplan en of het huis beschermd is als stads- of dorpsgezicht en/of als monument.
  • We beoordelen de bouwkundige staat en inspecteren de kwaliteit van de materialen.
  • We stellen het huidige gebruik vast en beoordelen de verkoopbaarheid van de woning.
  • We verwerken de vergaarde informatie om tot een oordeel over de waarde te komen en leggen dit samen met de gegevens vast in het taxatierapport.
  • We melden het rapport aan bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Daar wordt het getoetst aan de richtlijnen die het NWWI stelt en – na goedkeuring – gevalideerd.
  • We bieden je het taxatierapport aan en bespreken eventueel de inhoud met je.